Nedělní devítka o hodinu později

06.09.2015 23:12

Zářijová devítka 20.9. je z důvodu kolize s ligou ČBA posunuta o 1 hodinu takže první runda je od 14:00 a druhá od 15:00.